Image default
Bản vẽ cơ khí

DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

then hoa thenhoa

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Bơm bê tông dẫn động bằng piston thủy lực

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san 1

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy lu rung 2

admin

Hình biểu diễn chi tiết máy trong bản vẽ

admin

Trình bày bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn

thao_bvkt

Yêu cầu chung về chữ viết (ISO 3098-0:2000) trên bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

Leave a Comment