Image default
Bản vẽ cơ khí

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢN VẼ LẮP

Bản vẽ lắp là tài liệu kỹ thuật, trên đó thể hiện kết cấu nguyên lý làm việc của nhóm, bộ phận hay sản phẩm thể hiện hình dạng và quan hệ lắp ráp giữa các chi tiết Dù thiết kế theo mẫu, hay thiết kế mới một sản phẩm, sau khi đã hoàn thành các tính toán về động học, động lực học, tính kinh tế sản phẩm, bản vẽ được hình thành trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật này và nó là cơ sở để xây dựng bản vẽ chi tiết.

Nói chung, bản vẽ lắp có hai loại: Bản vẽ lắp thiết kế và bản vẽ lắp chế tạo (theo TCVN bản lắp còn nhiều loại khác nhau phụ thuộc vào đối tượng sử dụng và khai thác bản vẽ lắp), do mục đích và nội dung giáo trình, ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu cách trình bày và hoàn thành bản lắp chung, cùng với các tiêu chuẩn, quy định để thực hiện.

Trên hình 5.2 giới thiệu bản vẽ đơn giản cụm puli đỡ (và dẫn hướng) cáp, ta thấy bản vẽ lắp chung bao gồm các nội dung chính sau:

1-    Hình thức biểu diễn của các sản phẩm lắp: Được thể hiện bằng các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt.. với mục đích chủ yếu trình bày rõ kết cấu, hình dáng bên ngoài, bên trong của sản phẩm lắp cùng các bề mặt làm việc của chúng.

2-    Các kích thước lắp ráp, lắp đặt thể hiện rõ mối làm việc tương quan với nhau của các chi tiết thuộc sản phẩm, với quan hệ sản phẩm lắp với các thiết bị ngoại vi. Các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện sử dụng – vận hành – bảo quản.

3-   Sơ đồ nguyên lý làm việc của các thiết bị.

4-   Bảng kê: Trên bảng kê ghi rõ vị trí, số lượng, tên gọi, ký hiệu, mã số chi tiết, sản phẩm cùng khôi lượng… của chúng.

5-   Khung tên: Trên khung tên ghi ký hiệu chung sản phẩm, nơi sản xuất và các chức danh quản lý bản vẽ…

5.1

5.2

5.3.1

 

 

 

 

5.3.2

5.3.3

5.3.4

5.3.4-2

Ví dụ, ta có cụm lắp puli dẫn hướng cáp (dừng trong máy trục), hình 5. là hình chiếu trục đo vật lắp, hình 5.1b hình chiếu trục đo của vật lắp được tháo rời, hình 5.2 bản vẽ cụm lắp puli trên: Các hình biểu diễn chung của vật lắp kết hợp các hình cắt, mặt cắt diễn tả mối ghép, bề mặt lắp giữa các chi tiết cùng quan hệ giữa các vị trí tương đối vật lắp thông qua việc ghi kích thước. Đánh số vị trí chi tiết các hình biểu diễn, bảng kê và khung tên.

Các hình 5.3a… là tập bản vẽ chi tiết được vẽ tách ra từ bản vẽ lắp và mẫư có sẵn.

 

 

 

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy đầm dùi

admin

Các miền trên hình cắt và mặt cắt (ỈSO 128-50:2001)

thao_bvkt

Công ty Trần Yến tặng 100 giáo trình Autocad 2016

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông

admin

Thông số tiêu chuẩn của bạc đỡ

admin

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

admin

Leave a Comment