Image default
Bản vẽ cơ khí

Giới thiệu về các nguyên công cơ bản chế tạo chi tiết máy

Các chi tiết máy hầu hết được chế tạo từ kim loại, do vậy nguyên công đầu tiên để hình thành chi tiết máy là đúc, tạo phôi, sau đó để có được chi tiết với các yêu cầu kỹ thuật do thiết kế đặt ra, chi tiết máy sẽ được hình thành dần và hoàn chỉnh qua quá trình gia công cơ: tiện, phay, mài, doa… hoặc thực hiện bằng thủ công (nguội)… Toàn bộ quá trình công cơ này, bạn đọc có thể tham khảo các giáo trình Công nghệ chế tạo máy chuyên ngành.

Trên các hình 4.3, giới thiệu vài nguyên công cơ bản được sử dụng để chế tạo chi tiết máy:

Hình 4.3a: Đúc chi tiết trong khuôn cát và các dụng cụ đúc.

Hình 4.3b. Tiện ngoài trên máy tiện.

Hình 4.3c. Tiện lỗ trongi trên máy tiện.

Hình 4.3d: cắt ren ngoài (tiện ren) trên máy tiện.

Hình 4.3e: Tạo khía nhám (bằng phương pháp lăn nhám) trên máy tiện.

Hình 4.3f: Doa lỗ trên máy tiện

Hình 4.3g: Bào mặt phẳng trên máy bào.

Hình 4.3h: Phay bánh răng trụ răng nghiêng trên máy phay.

Hình 4.3i: Doa lỗ trên máy phay.

Hình 4.3j: Khoan lỗ trên máy khoan.

Hình 4.3k: Ren (tarô) trên máy khoan.

Hình 4.3l: Khoét lỗ định hình trên máy khoan. Và các ứng dụng.

Hình 4.3m: Sửa lỗ bằng tay.

nguyencongchetao   14

nguyencongchetao2

 

Hình 4.3.3

nguyencongchetao3

 

nguyencongchetao4

 

Hình 4.3.5

 

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 7

admin

VẼ QUY ƯỚC BÁNH RĂNG CÔN

tu_vkt

Hình cắt và mặt cắt trong vẽ kỹ thuật (ISO 128-40:2001)

thao_bvkt

DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông 2

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông

admin

Leave a Comment