Image default
Bản vẽ cơ khí

Hình chiếu xuyên tâm (5456-4:1996) trong vẽ kỹ thuật

4.4.  HÌNH CHIẾU XUYÊN TÂM (5456-4:1996) trong vẽ kỹ thuật ( hình chiếu xuyên tâm)

4.4.1.  Các định nghĩa

–      Tia hướng: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước và đi qua điểm nhìn. Giao điểm của tia này với mặt tranh chiếu là điểm tụ của tất cả các đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

–    Độ cao điểm nhìn: Khoảng cách thẳng đứng từ điểm nhìn đến mặt vật thể.

–    Khoảng cách chính: Khoảng cách giữa điểm nhìn và mặt tranh.

–    Góc nghiêng mặt tranh: Góc giữa mặt tranh và mặt phẳng nằm ngang.

–      Điểm đo: Điểm tụ của hướng nằm ngang vuông góc với hướng phân giác của góc giữa đường chân trời và tia hướng của đường thẳng nằm ngang đã cho, nó dùng để xác định độ dài thật của đoạn thẳng trên hình chiếu.

–    Điểm đứng: Hình chiếu vuông góc của điểm nhìn xuống mặt vật thể.

4.4.2.  Các ký hiệu

Những chữ dùng làm ký hiệu diễn tả các thuật ngữ trong hình chiếu xuyên tâm được cho trong bảng 5ếl và minh hoạ ở các hình 5.17 và 5.18.

hcxt1hcxt2

hcxt3

Trong phương pháp B, các mặt nằm ngang của vật thể vuông góc với mặt tranh thẳng đứng (vị trí đặc biệt của vật thể đối với mặt tranh), sao cho các đường thẳng được biểu diễn bằng các vết của chúng trên mặt tranh và điểm tụ (xem hình 4.39).

hcxt4

Hình 4.39. Vật thể, đóng khung trong hình hộp, ở vị trí đặc biệt đối với mặt tranh theo phương pháp B.

 

 

 

Bài viết liên quan

Hình cắt và mặt cắt trong vẽ kỹ thuật (ISO 128-40:2001)

thao_bvkt

Cách thể hiện ổ bi cầu đỡ chặn trên bản vẽ

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 3

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án càng gạt – giang

admin

[Bản vẽ cơ khí] Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao phay lăn răng m=2

admin

Leave a Comment