Image default
Tiêu chuẩn

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

Bản vẽ lắp là tài liệu thiết kế quan trọng nhất của toàn bộ sản phẩm, nó quyết định tính năng làm việc của thiết bị, nó là cơ sở để kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, cũng từ đó tìm được các giải pháp tối ưu về nhiều mặt cho các sản phẩm cải tiến sau đó, do vậy, tiêu chuẩn chúng được thể hiện qua các kết cấu hợp lý của vật lắp (bảo đảm đầy các tiêu chuẩn về công nghệ, sử dụng tuổi thọ…). Ở đây do giới hạn của tài liệu, chúng tôi nêu lên vài kết cấu đơn giản, nhưng cần thiết tạo cơ sở ban đầu cho công tác thiết kế máy, các vấn đề chuyên sâu, bạn đọc có thể tham khảo các tài liệu thiết kế chuyên ngành.

Mặt tiếp xúc

db8

Các chi tiết máy khi làm việc lắp vào nhau (trục và lỗ) đòi hỏi có độ đồng tâm cao, do vậy các mặt tựa mép ngoài có góc lượn, mép vát phải tính toán cẩn thận, đôi khi cho phép vẽ rõ những khe cần thiết (quy ước cho phép vẽ tăng độ lớn – có khoảng sáng) xem các hình 5.20a…f.

db1 db2 db3 db4 db5 db8

Bài viết liên quan

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

CHỈ DẪN NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT BẰNG SẮT

phuong_bvkt

Nguyên tắc vật liệu tối đa trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

CHUẨN VÀ HỆ THÔNG CHUAN Đốl VỚI DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

Leave a Comment