Image default
Bản vẽ cơ khí

Khái niệm Chữ KIRIN (ISO 3096-6:2000) trong bản vẽ kỹ thuật

3.3.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và kích thước củ chữ, số và dấu theo ISO 3098-0

3.6.2.  Mẩu chữ

–    Chữ A, nghiêng (xem hình 3.29)

–    Chữ A, đứng (xem hình 3.30)

–    Chữ B, nghiêng (xem hình 3.31)

–    Chữ B, đứng (xem hình 3.32), khuyến khích áp dụng.

cbv1cbv2

cbv3cbv4cbv5

Bài viết liên quan

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

admin

Tiêu chuẩn vể trình bày bản vẽ

thao_bvkt

Phương pháp toạ độ thẳng góc trong hình chiếu kỹ thuật

thao_bvkt

Một số bản vẽ lắp tham khảo

admin

[Bản vẽ cơ khí] Oto 4

admin

Hình chiếu xuyên tâm (5456-4:1996) trong vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

Leave a Comment