Image default
Bản vẽ cơ khí

Khái niệm Chữ KIRIN (ISO 3096-6:2000) trong bản vẽ kỹ thuật

3.3.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và kích thước củ chữ, số và dấu theo ISO 3098-0

3.6.2.  Mẩu chữ

–    Chữ A, nghiêng (xem hình 3.29)

–    Chữ A, đứng (xem hình 3.30)

–    Chữ B, nghiêng (xem hình 3.31)

–    Chữ B, đứng (xem hình 3.32), khuyến khích áp dụng.

cbv1cbv2

cbv3cbv4cbv5

Bài viết liên quan

CÁC LỚP PHỦ, Độ CỨNG BỀ MẶT, TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

admin

Ví dụ các loại bản vẽ chi tiết máy

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san 1

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy lu rung 2

admin

Biểu diễn quy ước cho ren lồng

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Oto 3

admin

Leave a Comment