Image default
Tiêu chuẩn

Khái niệm và các thông số cơ bản của ren

1-   Khái niệm về sự hình thành của REN

Như trên ta thấy, đường xoắn ốc được hình thành trên bề mặt tròn xoay. Vậy, nếu có hình phẳng (tam giác, hình vuông, hình thang…) thuộc mặt phẳng kinh tuyến của mặt tròn xoay nào đó và hình phẳng này chuyển động theo hướng xoắn Ốc sẽ tạo thành bề mặt xoắn ốc gọi là REN.

Hình 1.9: a) Ren tam giác; b) Ren vuông; c) Ren hình thang

2-   Phân loại

Có nhiều cách phân loại REN, dưới đây trình bày cách phân loại (và được gọi) thông dụng nhất:

  • Ren TRỤ; Ren được hình thành trên bề mặt trụ tròn xoay.
  • Ren NÓN (Ren côn): Ren được hình thành trên bề mặt nón tròn xoay.
  • Ren NGOÀI: Ren được hình thành trên bề mặt ngoài trên mặt tròn xoay (H.l.lOa).
  • Ren TRONG (Lỗ ren): Ren được hình thành mặt trong của lô tròn xoay (H.1.10b).

 ren1

ren2
 

Các thông số cơ bản của REN

  • Prôíln ren là đường bao hình của mặt cắt ren (mặt cắt này trùng với mặt phẳng kinh tuyến đi qua trục ren). Prôíìn ren ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu lực của bề mặt ren, do vậy khi sử dụng ren phải nghiên cứu kỹ đặc tính này của ren (xem thêm các tài liệu thiết kế chi tiết máy). Ví dụ: ren tam giác thường dùng để lắp ghép, ren vuông để truyền chuyển động (như kích…) (H.l.ll).

Hình 1.11: a) Ren trụ hệ MÉT (các đơn vị đo bằng mét;). b) Ren ốNG trụ

c)  Ren ỔNG côn; d) Ren THANG; e) Ren đỡ; f) Ren VUÔNG

ren3

 

 

  • Đường kính của ren bao gồm (Hi.l2):

– Đường kính ngoài d, D là đường kính của mặt trụ đi qua đỉnh ren của ren ngoài (H.1.12a) hay đi qua đáy của ren trong (H.1.12b). Đường kính ngoài là4 đường danh nghĩa của ren.

– Đường kính trong dh Dị là đường kính đi qua mặt trụ của đáy ren ngoài, hay đi qua đỉnh ren của ren trong.

–                     Đường kính trung bình d2, D2 là đường kính của mặt trụ có đường sinh cắt prôfm ren ở các điểm chia đều bước ren.

ren4

 

 

 ren5

 

 

Số đầu MỐI ren (n) là số đường xoắn ốc tạo thành ren (H.1.7).

Bước ren (p) là khoảng cách giữa hai điểm tương ứng của hai prôíĩn ren kề

nhau theo chiều trục. Nói cách khác, bước ren và khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một đường sinh của hai đường xoắn ốc kề nhau, được đo trong mặt phẳng chứa trục ren – mặt phẳng kinh tuyến. Trên các hình 1.13 chỉ rô cách xác định bước xoắn Pn và bước ren p.

 ren6

 

 

Hình 1.13: a) Cho một trụ có ren vuông; b) Ren có số đầu mối n – 3 c) Ren tam giác với tám đầu mối

  • Hướng xoắn là hướng vào ren theo chiều xoắn sẵn có trên trục ren. Ren có hai loại hướng xoắn, hướng xoắn phải và hướng xoắn trái (H.1.14).

Hình 1.14ren7

 

 

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HÌNH THANG

phuong_bvkt

CÁC LỚP PHỦ, Độ CỨNG BỀ MẶT, TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

phuong_bvkt

Các thành phần của kích thước trong bản vẽ cơ khí

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của PHẦN cưốỉ BƯLỔNG VÍT VÀ VÍT CẤY

phuong_bvkt

Leave a Comment