Image default
Tiêu chuẩn

Khâu và các thành phẩn của khâu

vc6 vc7 vc8 vc9 vc10 vc11 vc12 vc13 vc14

Trong trường hợp cần chỉ rõ kiểu điểu khiển, có thể dùng các kí hiệu sau: M: cơ học; H: thuỷ lực; P: khí; E: điện (thí dụ đỉện từ)

Thí dụ: ăn khớp bằng ma sát một chiều với điều khiển bằng khí nén

vc15

Bài viết liên quan

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ kĩ thuật

phuong_bvkt

Ký hiệu trang bị, máy móc và hệ thống đường ống

phuong_bvkt

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

DƯNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

phuong_bvkt

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

Leave a Comment