Image default
Tiêu chuẩn

Khâu và các thành phẩn của khâu

vc6 vc7 vc8 vc9 vc10 vc11 vc12 vc13 vc14

Trong trường hợp cần chỉ rõ kiểu điểu khiển, có thể dùng các kí hiệu sau: M: cơ học; H: thuỷ lực; P: khí; E: điện (thí dụ đỉện từ)

Thí dụ: ăn khớp bằng ma sát một chiều với điều khiển bằng khí nén

vc15

Bài viết liên quan

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

Các thí dụ về chi tiết được thấm cácbon

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH CÔN

phuong_bvkt

Sơ ĐỔ LƯU TRÌNH trong bản vẽ

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

Leave a Comment