Image default
Tiêu chuẩn

Kí hiệu của các cấu kiện chế tạo sẵn

Trên bản vị trí, các cấu kiện chế tạo sẵn phải có kí hiệu.

Các cấu kiện giống nhau có kí hiệu giống nhau.

Các cấu kiện lắp đặt bằng tay phải có kí hiệu riêng.

Trên các bản vẽ vị trí và bản vẽ chi tiết phải ghi kí hiệu của cấu kiện ở ngay bên cạnh hình biểu diễn cấu kiện [xem hình 19.9a, hình 19.9b] hoặc dùng đường dẫn [xem hình 9c].

Các kí hiệu cho trong các hình từ 19.1 đến 19.10 chỉ là thí dụ.

Chú thích 2 – Các hình từ 19.1 đến 19.10 của một kết cấu điển hình đơn giản và chỉ có mục đích minh hoạ.

va10

Chú thích: Các kích thước khuôn khổ của các nền móng F1, F2 và F3 được ghi trên bản vẽ để làm ví dụ và sẽ được áp dụng cho các nền móng có cùng chú dẫn.

Hình 19.1. Thí dụ về bản vẽ vị trí (mặt bằng) của móng và các dầm móng (tỉ lệ 1:200)

va11

Chú thích: Không dùng các đường dẫn, trừ trường hợp cần thiết Hình 19.2. Thí dụ về bản vẽ vị trí (mặt bằng) của các tấm sàn (tỉ lệ 1:200)

va12

Hình 19.3. Thí dụ về bản vẽ vị trí (mặt bằng) của các cấu kiện của khung (tỉ lệ 1:200) 10,660

va13va14va15 va16

Chú thích: Có thể đánh số các kí hiệu này một cách độc lập Hình 19.7. Thí dụ về mối nối liên kết bằng bulông – Mặt cắt bằng

va17 va18 va19

Bài viết liên quan

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Tỉ lệ và kích thước của các ký hiệu đồ hoạ

phuong_bvkt

Ký hiệu đồ hoạ chỉ dẫn nhám bề mặt

phuong_bvkt

Khung dung sai trong dung sai hình học

phuong_bvkt

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

phuong_bvkt

Leave a Comment