Image default
Tiêu chuẩn

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

Bảng 15.12. Van điểu khiển

vb6 vb7

Bài viết liên quan

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

phuong_bvkt

Các loại bulồng chuyên dùng trong kỹ thuật

phuong_bvkt

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC THANH Trên bản vẽ

phuong_bvkt

Kí hiệu mũi tên trên bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

Leave a Comment