Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

Bảng 15.12. Van điểu khiển

vb6 vb7

Leave a Reply