Image default
Tiêu chuẩn

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

  Yêu cầu chung

–    Chữ viết dùng theo các ký hiệu phải phù hợp với các quy định của IS03098/1.

—         Chiều cao, chiều rộng nét và kiểu chữ của các ký hiệu nên bằng với chữ và chữ số ghi kích thước và ghi chỉ dẫn khác trên cùng bản vẽ đó.

Tỷ lệ

Các thí dụ về tỷ lệ của các ký hiệu và khung cùng với chữ kiểu B, đứng hoặc nghiêng như ở các bảng 13.5

Các hình dạng vẽ trên lưới có khoảng cách bằng chiều rộng nét – Các chữ viết phải giống chữ kiểu B, đứng hoặc nghiêng.

Đối với chữ kiểu A, đứng hoặc nghiêng cần chọn phù hợp với lưới, nhưng phải hiểu rằng:

–    các khung luôn luôn vẽ theo hình vuông hoặc chữ nhật.

—       Các ký hiệu đặc trưng dung sai và các ký hiệu phụ luôn luôn được vẽ theo các hình ở bảng 13.5

Bảng 13.5. Các ký hiệu dung sai hình học

SG1

  Kích thước

1/ Các kích thước của ký hiệu với kiểu chữ A nên dùng theo bảng 13.6, còn với chữ kiểu B dùng theo bảng 13.7.

SG2 SG3

 

  1. Chiêu rộng cúa khung nên dùng

—           ô thứ nhất bằng chiều cao khung (H);

—           ô thứ hai, tuỳ theo chiều dài của ghi chú;

—           ô thứ ba và các ồ tiếp theo, tuỳ theo chiều rộng của chữ chú dẫn hoặc chữ viết. Các khoảng cách giữa các nét thẳng đứng của các ô và các ghi chú ít nhất bằng hai

n chiều rộng nét và không nhỏ hom 0,7mm.

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC THANH Trên bản vẽ

phuong_bvkt

NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn phụ trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment