Image default
Tiêu chuẩn

Làm tăng cứng bề mặt

Hầu hết việc làm tăng cứng bề mặt được giới hạn ở phạm vi cục bộ. Do đó phải áp dụng các yêu cầu ở 14.2.3.

Quy định độ cứng bề mặt

Khi quy định độ cứng bề mặt ở một chi tiết, phải rất chú ý đến việc đặt tải trọng thửđếnSHD.

Quy định chiều sâu làm tăng cứng bề mặt (SHD)

Tiếp theo sau ký hiệu chiều sâu làm tăng cứng SHD phải ghi giá trị bằng số của độ cứng giới hạn, thường đo bằng độ cứng Vickers HV1. Thông thường độ cứng giới hạn là 80% độ cứng bề mặt tối thiểu được cho tính bằng HV.

Chiều sâu làm tăng cứng là kích thước danh nghĩa tính theo milimét.

Các thí dụ

Trong trờng hợp đơn giản nhất, chỉ cần sử dụng một đường gạch dài chấm đậm để đánh dấu diện tích làm tăng cứng bề mặt (Xem hình 14.37, kèm thêm chữ “1 àm tăng cứng bề mặt ,Độ cứng bề mặt và chiều sâu làm tăng cứng bề mặt là đặc trơng cho trạng thái tăng cứng bề mặt.

Chỗ chuyển tiếp giữa bề mặt được làm tăng cứng và bề mặt không được làm tăng cứng, về nguyên tắc, nằm ở ngoài kích thước danh nghĩa chiều dài của diện tích bể mặt được làm cứng. Chiều rộng chỗ chuyển tiếp phụ thuộc chiều sâu làm tăng cứng, phương pháp làm tăng cứng bề mặt, vật liệu và hình dạng của chi tiết.

Khi một chi tiết được làm tăng cứng bề mặt, vì lý do công nghệ, có thể xét thấy thuận lợi hơn nếu làm tăng cứng một diện tích lớn hơn diện tích yêu cầu. Nếu làm như vậy thì phải đánh dấu diện tích được tăng cứng mở rộng thêm bằng nét đứt đậm và ghi kích thước chỉ vị trí của diện tích bề mặt được làm tăng cứng (Hình 14.38).

 

dcung6

Đối với một chi tiết được làm tăng cứng bề mặt như ở hình 14.39 nếu không cần để cho lớp bề mặt được làm tăng cứng kéo dài ra đến cạnh biên (nhằm làm giảm nguy cơ nứt vỡ ở các cạnh biên) thì phải quy định kích thước thích hợp.

 

dcung7

Khi lớp bề mặt kéo dài ra đến biên, miền đó phải được chỉ dẫn bằng nét gạch chấm dài mảnh vẽ ở phía trong đường bao của chi tiết (như ở cam bên phải của chi tiết trên hình 14.40). Khi lớp bề mặt được làm tăng cứng kéo dài ra đến biên, cho phép có một giá trị SHD thấp hơn ở liền kề với biên (đầu, cuối của miền được tôi), và cũng phải chỉ dẫn điều này bằng nét gạch dài chấm mảnh (xem cam bên trái trên hình 14.40).

Bài viết liên quan

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

CHỈ DẪN NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT BẰNG SẮT

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

Cách vẽ các phân tử có liên quan tới việc hình thành ren

phuong_bvkt

Leave a Comment