Image default
Bản vẽ cơ khí

Lập trình bằng tay và nhập chương trình trực tiếp lên máy CNC

a) Lập trình thủ công, nhập chương trình trực tiếp lên máy CNC

hinhthuctochucgiacongtrenmaycnc1

b) Lập trình thủ công, nhập chương trình bằng băng đột lỗ.

hinhthuctochucgiacongtrenmaycnc2

c) Lập trình tự động, nhập chương trình bằng băng đục lỗ.

hinhthuctochucgiacongtrenmaycnc3

Ba hình thức tổ chức trên thuộc thế hệ các máy NC cũ. Các thế hệ này chỉ có khả năng nhập dữ liệu qua cổng đọc băng.

d) Lập trình tự động và điều khiển số trực tiếp (DNC – Direct Numerical Control)

hinhthuctochucgiacongtrenmaycnc4

Bài viết liên quan

Khóa học lập trình vận hành CNC tại Đồng Nai

thinh_vkt

[Bản vẽ cơ khí] Dao phay lăn răng m=2

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san

admin

Thông số tiêu chuẩn của THEN VÁT

admin

Thông số tiêu chuẩn của bạc đỡ

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao phay lăn răng modul 5

admin

Leave a Comment