Image default
Bản vẽ cơ khí

Một số thí dụ về bản vẽ kỹ thuật của vài quốc gia

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Bài viết liên quan

Khái niệm Chữ KIRIN (ISO 3096-6:2000) trong bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy đầm dùi

admin

Cách và phương pháp gấp xếp bản vẽ kỹ thuật

admin

VẼ QUY ƯỚC LÒ XO

tu_vkt

Hình cắt và mặt cắt trong vẽ kỹ thuật (ISO 128-40:2001)

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Dao phay lăn răng m=1

admin

Leave a Comment