Image default
Tiêu chuẩn

NÉT VẼ TRÊN BẢN VẼ XÂY DựNG

Các loại nét vẽ và áp dụng (xem bảng 16.1)

Bảng 16.1. Các loại nét vẽ và áp dụng

vm1 vm2 vm3 vm4 vm5 vm6 vm7

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của nắp chặn đầu trục

phuong_bvkt

BẢNG KÊ PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Quy định về ghi kích thước trên chi tiết

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Leave a Comment