Image default
Tiêu chuẩn

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nc1 nc2 nc3 nc4

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

phuong_bvkt

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

Chỉ dẫn đơn giản hoá các yêu cẩu nhám bê mặt

phuong_bvkt

Nguyên tắc vật liệu tối đa trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment