Image default
Tiêu chuẩn

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nc1 nc2 nc3 nc4

Bài viết liên quan

CÁC MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Bản vẽ hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

Phương án định vị ổ lăn lên trục

phuong_bvkt

Leave a Comment