Image default
Tiêu chuẩn

Phương án định vị ổ lăn lên trục

ng6 ng7

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

CHỈ DẪN CÁC SAI LỆCH GIỚI HẠN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẦU TRỤC (Kiểu II)

phuong_bvkt

CHÚ DẪN PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Leave a Comment