Image default
Bản vẽ cơ khí

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

Có ba phương pháp cơ bản ghi kích thước:

1-  Phương pháp chuỗi

Chỉ liên tiếp các kích thước, theo phương pháp này, bảo đảm độ chính xác của kích thước sau sao với kích thước trưđc nhưng độ chính xác vị trị các yếu tố so với chuẩn khung sẽ giảm (gì sai số tích lũy). Nếu ghi theo kích thước đường bao thì chuỗi trở nên khép kín, và chuỗi khép kín chỉ nên ghi một trong các kích thước được ghi là kích thước tham khảo (H.4.59Aa) hay kích thước khâu thành phần (H.4.59Ab). Kiểu ghi kích thước theo chuỗi thường dùng ghi trị số khoảng cách trục trong hộp giảm tốc bánh răng hoặc hộp giảm tốc trục vít.

2-  Phương pháp tọa độ

Kích thước được ghi từ chuẩn A. Ớ đây bảo đảm chính xác về khoảng cách của tất cả các yếu tố so với chuẩn, nhưng làm giảm độ chính xác khoảng cách giữa các yếu tó (khâuO (H.4.59Ac).

3-  Phương pháp kết hợp

Kích thước ghi kết hợp hai phương pháp trên, giảm sai số’ ở các khâu kích thước đòi độ chính xác cao.

Chọn phương pháp nào để ghi kích thước do yêu cầu về thiết kế lắp ghép chi tiết làm việc với nhau, do kết cấu và do công nghệ và thiết bị từng trường hợp cụ thể quyết định.

Ghi kích thước theo các phương pháp trên, thường ứng dụng cho trường hợp chuỗi kích thước phân bố theo chiều dài (hoặc theo chu trình phẳng khép kín), trường hợp chi tiết có dạng trụ cắt chéo nhau (H.4.62) ghi kích thước có thể chọn theo hai phương án và để chế tạo được chi tiết này, chúng ta phải có tới 8 thông sô ghi kích thước (4 khâu kích thước hình dáng và 4 khâu kích thước vị trí), và phương án b các kích thước ghi có thể chế tạo và kiểm tra được.

4.62

Tóm lại, khi chọn phương án ghi kích thước, cần biết kích thước nào có thể yêu cầu cao hơn về độ chính xác, thông thường đó là kích thước liên kết, bao gồm những kích thước nằm trong chuỗi kích thước, các đường kích thước trục tại chỗ lắp ổ, hoặc lắp bánh răng, kích thước then hoa, rãnh then…

Bằng cách phân tích điều kiện làm việc của chi tiết trong cơ cấu có thể biết được các yêu cầu kết cấu, đồng thời từ thực tế chế tạo và kiểm tra, có thể xác lập được công nghệ, và từ đó sẽ xác định được các kích thước liên kết và tiến hành ghi hợp lý các kích thước

Bài viết liên quan

Cách trình bày và nội dung phần khung tên bản vẽ

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 3

admin

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

admin

Tên gọi thông dụng và kết cấu điển hình của chi tiết máy

admin

Cách đánh số và ghi bảng kê cho bản vẽ lắp

admin

Thể hiện ống lót côn xẻ rãnh trên bản vẽ

admin

Leave a Comment