Image default
Tiêu chuẩn

Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

Độ lớn của các ký hiệu cần hài hoà với các ghi chú khác trên bản vẽ (kích thước chữ số, dung sai) xem hình 12.74. Chữ “a” chỉ diện tích dành cho chữ và chữ h chỉ chiều cao chữ (kiểu B đứng).

n24

 n25

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cách xác định kích thước mối hàn

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẨU TRỤC

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment