Image default
Tiêu chuẩn

Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

Độ lớn của các ký hiệu cần hài hoà với các ghi chú khác trên bản vẽ (kích thước chữ số, dung sai) xem hình 12.74. Chữ “a” chỉ diện tích dành cho chữ và chữ h chỉ chiều cao chữ (kiểu B đứng).

n24

 n25

 

 

 

 

Bài viết liên quan

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

Bố trí các kích thước trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Phụ thuộc giữa kích thước và hình học

phuong_bvkt

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỖ SAN BẰNG VÀ XÂY DỰNG LẠI

phuong_bvkt

Kí hiệu của các cấu kiện chế tạo sẵn

phuong_bvkt

Leave a Comment