Sơ đồ hệ thống đường ống và dụng cụ với thông tin cơ bản và phụ

vn1

Chú thích: Để biểu diễn một cách rõ ràng hơn, các kí hiệu dụng cụ, đường ống, van và phụ tùng chỉ ghi ở một vài vị trí.

vn2

Leave a Reply