Image default
Bản vẽ cơ khí

Thể hiện ống lót côn xẻ rãnh trên bản vẽ

16

Bài viết liên quan

Công ty Trần Yến tặng 100 giáo trình Autocad 2016

admin

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG TCVN (4116-86)

admin

Bỉểu diễn theo quy ước và đơn gỉản hóa bản vẽ

admin

Trình bày bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 3

admin

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ (TCVN 3821-83)

admin

Leave a Comment