Image default
Tiêu chuẩn

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

Bảng 15.19

vb17 vb18 vb19 vb20 vb21

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN CÁC KÍCH THƯỚC MÔĐUN, CÁC ĐƯỜNG VÀ LƯỚI MÔĐUN

phuong_bvkt

Giới thiệu về các nguyên công cơ bản chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Các loại mối ghép

phuong_bvkt

Phương án định vị ổ lăn lên trục

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment