Image default
Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

Ký hiệu bằng chữ (xem bảng 8.8)

Bảng 8.8. Các thông số thiết kế của lò xo và các ký hiệu bằng chữ

h9 h10

Bài viết liên quan

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI CỦA PR0FIN

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

Leave a Comment