Image default
Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

Ký hiệu bằng chữ (xem bảng 8.8)

Bảng 8.8. Các thông số thiết kế của lò xo và các ký hiệu bằng chữ

h9 h10

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

phuong_bvkt

Kí hiệu van điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

Hệ thống chuẩn ba mặt phẳng

phuong_bvkt

Leave a Comment