THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

Ký hiệu bằng chữ (xem bảng 8.8)

Bảng 8.8. Các thông số thiết kế của lò xo và các ký hiệu bằng chữ

h9 h10

Leave a Reply