Image default
Tiêu chuẩn

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

Ký hiệu bằng chữ (xem bảng 8.8)

Bảng 8.8. Các thông số thiết kế của lò xo và các ký hiệu bằng chữ

h9 h10

Bài viết liên quan

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

Cách vẽ ổ đỡ lòng cầu hai dãy tự tựa

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Bản vẽ hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

phuong_bvkt

Leave a Comment