Image default
Bản vẽ cơ khí

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT (TCVN 4217-86)

thenbannguyet thenbannguyet2

Bài viết liên quan

Tiêu chuẩn khổ giấy trong bản vẽ kỹ thuật ISO 5457: 1999

thao_bvkt

Các phương án kẹp, định vị ổ lăn lên đầu trục

admin

Kết cấu hợp lý của chi tiết và cách biểu diễn chúng

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 1

admin

Thông số tiêu chuẩn của gối đỡ ổ trượt

admin

Quy ước cơ bản về nét vẽ (ISO 128-20:1996)

thao_bvkt

Leave a Comment