Image default
Bản vẽ cơ khí

Tiêu chuẩn khổ giấy trong bản vẽ kỹ thuật ISO 5457: 1999

1.2.1. Khổ giấy dãy ISO -A

Bản vẽ cần thực hiện trên khổ giấy nhỏ nhất, đảm bảo rõ ràng và độ chính xác cần thiết.

Kích thước của các tờ giấy đã xén và chưa xén cũng như không gian vẽ của dãy chính ISO – A được cho trong bảng 1.2.

khổ giấy bản vẽ 3 khổ giấy bản vẽ 2

 

Hình 1.1. Khổ giấy A3 đến AO                                 Hình 1.2. Khổ A4

Kí hiệu khổ giấy được ghi ở lề dưới góc phải (xem hình 1.5).

1.2.2.  Khổ giấy kéo dài

Nên tránh dùng các khổ giấy kéo dài. Các khổ giấy này được tạo thành bởi tổ hợp hai kích thước, kích thước cạnh ngắn của khổ A (A3 chẳng hạn) và kích thước cạnh dài của khổ A lớn hơn (A1 chẳng hạn). Kết quả là một khổ mới, thí dụ viết tắt là khổ A3.1. Cấu trúc hệ thống khổ giấy được trình bày ở hình 1.3.

khổ giấy bản vẽ 1

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy lu rung 2

admin

Máy đào

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao tiện định hình gá nghiêng

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông 1

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao xọc m=2.5

admin

[Bản vẽ cơ khí] Oto 3

admin

Leave a Comment