Image default
Bản vẽ cơ khí

Tiêu chuẩn nắp che bụi trên thân trục có rãnh chứa phớt


17 18

19

 

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 2

admin

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BẢN VẼ LẮP

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án máy tiện

admin

Khóa học thiết kế Inventor tại Đồng Nai

thinh_vkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 3

admin

Yêu cầu chung về chữ viết (ISO 3098-0:2000) trên bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

Leave a Comment