Image default
Bản vẽ cơ khí

Tiêu chuẩn nắp che bụi trên thân trục có rãnh chứa phớt


17 18

19

 

Bài viết liên quan

Một số thí dụ về bản vẽ kỹ thuật của vài quốc gia

admin

Kết cấu hợp lý của chi tiết và cách biểu diễn chúng

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông 2

admin

[Bản vẽ cơ khí] Bơm bê tông dẫn động bằng piston thủy lực

admin

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT (TCVN 4217-86)

admin

Cách ghi ký hiệu REN theo tiêu chuẩn

admin

Leave a Comment