Image default
Tiêu chuẩn

Vài thông số cơ bân về đinh tán vá tâm đệm ghép

dr1 dr2 dr3 dr4

Bài viết liên quan

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

Các thông tin độ cứng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

Sơ đồ hệ thống đường ống và dụng cụ với thông tin cơ bản và phụ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

Leave a Comment