Image default
Tiêu chuẩn

Van và phụ tùng

Phải viết ký hiệu chú dẫn của các van và phụ tùng ở gần ký hiệu bằng hình vẽ và song song với hướng lưu trình.

Tốc độ lưu trình, điều kiện vận hành các tính chất nhiệt vật lý phải được đưa vào trong các khung chữ nhật hoặc ghi trong một bảng riêng. Phải nối các khung với các điểm chú dẫn bằng các đường chú dẫn và đặt các khung ở trên song song với các

đường nằm ngang và ở bên trái hoặc bên phải các đường thẳng đứng. Nếu dữ liệu được trình bày ở dạng bảng thì phải viết các số loạt tương ứng với danh sách dữ liệu ở trong các khung.

Phải dùng các đơn vị SI phù hợp với ISO 1000.

Các thí dụ

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản (Hình 15.7)

vb25

Bài viết liên quan

Vị trí trên bản vẽ và ở các tài liệu kỹ thuật khác của sản phẩm

phuong_bvkt

Chiều sâu làm tăng cứng bề mặt thay đổi

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Mối quan hệ giữa đường có mũi tên và mối nối

phuong_bvkt

Truyền dẫn năng lượng và điều phối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment