Image default
Tiêu chuẩn

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

+ Tổng quát

Khi cấu tạo và vị trí của lớp bề mặt được làm tăng cứng có ý nghĩa quan trọng đối với các đặc trưng tính năng (thí dụ chiều sâu biến đổi của hai sườn răng bao gồm cả chân răng), điều này phải được chỉ dẫn bằng nét gạch dài chấm mảnh vẽ ở phía bên trong đường bao của chi tiết (xem các hình 14.41, 14.42 và 14.43).

+ Làm tăng cứng toàn bộ răng

Dùng nét gạch dài chấm đậm loại 04.2.1 theo ISO 128-24:1999 vẽ ở chu vi của bánh răng và một nét gạch dài chấm mảnh để chỉ rõ rằng các răng được làm tăng cứng ở một diện tích (xem hình 14.41).

dcung8

 

+ Làm tăng cứng bề mặt sườn răng

Dùng nét gạch dài chấm đậm vẽ ở bên ngoài đường bao răng để đánh dấu diện tích làm tăng cứng bề mặt. Dùng nét gạch dài chấm mảnh để làm nổi bật vị trí và hình thể bề mặt (xem hình 14.42). Vì yêu cầu về hình thể của lớp được làm tăng cứng nên phải xác định điểm đo chiều sâu làm tăng cứng bề mặt.

+ Làm tăng cíừig bề mặt đáy răng

Dùng nét gạch dài chấm đậm vẽ ở bên ngoài đường bao răng để đánh dấu diện tích làm tăng cứng bề mặt và dùng nét gạch dài chấm mảnh để đánh dấu vị trí và hình thể bề mặt. Vì yêu cầu về hình thể của lớp được làm tăng cứng nên phải xác định các điểm đo chiều sâu làm tăng cứng bề mặt (xem hình 14.43).

dcung9

Bài viết liên quan

Dung sai độ vuông góc của một trục đối với một mặt phẳng chuẩn

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Mối quan hệ giữa đường có mũi tên và mối nối

phuong_bvkt

Khung dung sai trong dung sai hình học

phuong_bvkt

Các loại vật liệu chế tạo chi tiết máy

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Leave a Comment