Category: Xây dựng 3D

Máy In 3D FDM Explorer Chuyên Dụng

Máy được gia công chất lượng cao với hầu hết các cấu kiện là kim loại, được gia công cắt bằng laser fiber công suất cao đảm bảo độ chính xác, cứng vững.