Category: Bản vẽ xây dựng

Máy In 3D FDM Explorer Chuyên Dụng

Máy được gia công chất lượng cao với hầu hết các cấu kiện là kim loại, được gia công cắt bằng laser fiber công suất cao đảm bảo độ chính xác, cứng vững.

Cách đọc bản vẽ kết cấu gỗ

Kết cấu gỗ là tên chung để chỉ các loại công trình làm bằng vật liệu gỗ hay chủ yếu bằng vật liệu gỗ. Ưu điểm của vật liệu gỗ là nhẹ, dễ gia công, …

Cách đọc bản vẽ kết cấu thép

Khi đọc bản vẽ bê tông cốt thép, trước tiên phải xem cách bốtrí cốt thép trên  hình  chiếu  chính ( hình  IV.7).  Căn  cứ vào  số hi ệu  của  thanh  thép,  tìm  vị trí  của  chúng …