Category: Tư vấn

Học điêu khắc tranh gỗ

Ngoài yếu tố nghệ thuật còn phải kể đến yếu tố kinh tế, bạn không thể xem thường các yếu tố liên quan, dù bạn vẽ đẹp, vẽ đúng nhưng thời gian lâu, thì không …

Nơi dạy điêu khắc gỗ

Khi chưa biết gì đa phần chúng ta đều không nghĩ sẽ học thành thạo phần mềm, hay các kỹ năng, chỉ cần biết cơ bản rồi tính tiếp, suy nghĩ này rất tai hại, …