Image default
Cơ khí 2D

Khai triển hộp chạy dao máy tiện T616 (ledangtuan)

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Dao chuốt lỗ trụ – thiết kế

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao phay lăn răng m=4

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án càng gạt – bình

admin

[Bản vẽ cơ khí] Sơ đồ trạm trộn bê tông xi măng

admin

Khai triển hộp tốc độ – trục chính máy tiện T616 (le duy hung)

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy rải thảm bê tông

admin

Leave a Comment