Image default
Cơ khí 2D

Khai triển hộp chạy dao máy tiện T616 (ledangtuan)

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án máy tiện

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án gối đỡ – Nam

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy đầm dùi

admin

Khai triển hộp tốc độ – trục chính máy tiện T616 (le duy hung)

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao chuốt lỗ trụ

admin

[Bản vẽ cơ khí] Hộp giảm tốc bánh vít trục vít – huyen

admin

Leave a Comment