Image default
Bản vẽ cơ khí

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nhám 2 nham1

 

nhám 3

Bài viết liên quan

Biểu diễn chi tiết hoá của ren trên bản vẽ

thao_bvkt

Biễu diễn REN theo quy ước

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao tiện định hình – thiết kế

admin

Phương pháp trình bày các ký hiệu nhám trên bản vẽ

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 1

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 6

admin

Leave a Comment