Image default
Bản vẽ cơ khí

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nhám 2 nham1

 

nhám 3

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án máy phay

admin

Cách đánh số và ghi bảng kê cho bản vẽ lắp

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án máy tiện

admin

Thông số tiêu chuẩn của vú mỡ

admin

[Bản vẽ cơ khí] Xe lu

admin

Các miền trên hình cắt và mặt cắt (ỈSO 128-50:2001)

thao_bvkt

Leave a Comment