Image default
Bản vẽ cơ khí

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

nhám 2 nham1

 

nhám 3

Bài viết liên quan

Khóa học thiết kế Inventor tại Đồng Nai

thinh_vkt

Các chi tiết tránh tháo lỏng trong mối ghép REN

admin

Một số thí dụ về bản vẽ kỹ thuật của vài quốc gia

admin

Hình biểu diễn vuông góc (ISO 5456-2:1996) vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 4

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao chuốt lỗ trụ – thiết kế

admin

Leave a Comment