Image default
Bản vẽ cơ khí

VẼ PHÁC CHI TIẾT trên bản vẽ

Vẽ phác chi tiết là bước đầu trong quy trình công nghệ vẽ, nó được thực hiện sau khi có chi tiết (thiết kế theo mẫu, hoặc hoàn thành các bước thiết kế lý thuyết chọn được các kích thước danh nghĩa cho chi tiết).

Nội dung chính của bản vẽ phác

Bản vẽ phác là tài liệu kỹ thuật ban đầu, cơ sở để thành lập các bản vẽ tiếp theo và nó chỉ có tính chất tạm thời dùng trong thiết kế và sản xuất.

Bản vẽ phác được thực hiện bằng tay, vẽ chì hoặc mực, trên giấy kẻ ly vuông là tốt nhất, hoặc trên giấy thường.

Bản vẽ phác phải có đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết máy và tiến hành lần lượt theo các bước sau:

Bước 1- Ví dụ, thiết kế theo mẫu chi tiết có sẵn “Bệ đỡ” (H.4.80). Nghiên cứu chi tiết.

4.81 4.80

–      Từ chi tiết mẫu, quan sát lựa chọn phương chiếu cần thiết, xác định sơ bộ các kích thước cơ bản của chi tiết (kích thước choán chỗ A, B, C). Xác định vật liệu chế tạo. Tìm hiểu các bề mặt ngoài, trong của chi tiết, phân tích và tìm các nguyên công cần thiết để chế tạo chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật cần có.

Bước 2: Chọn phương chiếu chính và các hình biểu diễn cần thiết khác (theo TCVN)

Phương chiếu chính là phương chiếu từ đó hình biểu diễn thu được ít biến dạng, cho nhiều hình dáng cơ bản của chi tiết (H.4.80a, b). Từ phương chiếu chính đã chọn, ta vẽ được hình chiếu từ trước (hình chiếu đứng) và các hình chiếu cơ bản khác.

Bước 3. Chọn khổ giấy TCVN.

Khổ giấy chọn sao cho đầy đủ các hình biểu diễn của chi tiết, cố gắng dùng đúng tiêu chuẩn chính (tránh dùng các khổ phụ), chọn tỷ lệ cho hình biểu diễn. Dựng đường bao khổ bản vẽ và khung tên.

Bước 4: Bố trí hình chiếu trên giấy vẽ (H.4.81a). Theo kích thước choáng chỗ đã xác định ở bước trên, cùng tỷ lệ, bố trí các hình chiếu cơ bản cân đối và hợp lý trên giấy vẽ, chú ý khoảng cách giữa các hình vẽ choáng chỗ ban đầu đủ để ghi kích thước… sau này.

Bước 5: Biểu diễn các hình chiếu trên giấy vẽ (H.4.81b). Biểu diễn các hình chiếu theo ba hình chiếu cơ bản. Chú ý các đường tâm, đường gióng phải thẳng hàng.

Bước 6- Biểu diễn hình cắt và các hình biểu diễn khác (Hình chiếu phụ, cắt riêng phần… (H.4.81c)). Ghi kích thước và các yêu cầu kỹ thuật khác.

Bước 7- Ghi trị số kích thước, yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành bản vẽ: Ghi tên người vẽ, chức năng khác… (H.4.81d).

4.81

Bài viết liên quan

Cách ghi kích thước bản vẽ lắp đúng tiêu chuẩn

admin

[Bản vẽ cơ khí] Máy san đường 2

admin

Một số bản vẽ lắp tham khảo

admin

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ (TCVN 3821-83)

admin

[Bản vẽ cơ khí] Dao chuốt lỗ trụ – thiết kế

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án càng gạt – bình

admin

Leave a Comment