Image default
Tiêu chuẩn

Bản vẽ hệ thống thủy lực

Bảng 15.16

vb12 vb13

Bài viết liên quan

NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ Bố TRÍ CHUNG VÀ BẢN VẼ LẮP

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Bulông đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment