Image default
Bản vẽ cơ khí

Biểu diễn đơn giản các loại ren (ISO 6410-3: 1993)

5.1.1.  Tổng quát

Trong hình biểu diễn đơn giản chỉ thể hiện phần tử chính. Mức độ biểu diễn đơn giản tuỳ thuộc vào mục đích biểu diễn, vào tỷ lệ của hình và yêu cầu của tài liệu.

Do đó, các phần tử sau đây sẽ không vẽ trong các hình biểu diễn đơn giản hoá của các chi tiết có ren.

–    Hình chiếu mặt đầu mép vát của đai ốc và bulông.

–    Phần ren cạn.

–    Hình dạng phần cuối của vít.

–    Rãnh cuối ren.

Bảng 6.2 nêu lên các thí dụ biểu diễn đơn giản hoá càc hình dạng chính của đầu vít, rãnh hoặc đai ốc. Có thể dùng bảng 6.3 để biểu diễn đơn giản hoá các mối ghép của các phần tử. Không cần thiết biểu diễn đơn giản hoá mặt cầu của ren trên hình chiếu vuông góc với trục ren.

bddg1

6.3.3.  Ren đường kính nhỏ

Cho phép đơn giản hoá biểu diễn và/hoặc chỉ dẫn kích thước nếu:

–    Đường kính (trên hình vẽ) <6mm hoặc

–    Có các lỗ thông thường hay ren cùng hoặc có cùng cỡ kích.

Các chỉ dẫn bao gồm tất cả các phần tử cần thiết được quy định trong biểu diễn quy ước và/hoặc ghi kích thước.

bddg2

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy lu rung

admin

Dấu và dấu phụ của chữ cái Latinh (ISO 3098-4:2000)

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Dao chuốt lỗ then hoa fi 40

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án càng gạt – giang

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ án tay biên

admin

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong mối ghép bằng ren

admin

Leave a Comment