Image default
Bản vẽ cơ khí

Dấu và dấu phụ của chữ cái Latinh (ISO 3098-4:2000)

3.4.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và các kích thước của các chữ, chữ số và dấu xem ISO 3098-0.

3.4.2.  Mẩu chữ

Các đặc trưng riêng hoặc tiêu biểu của các chữ cái phù hợp với các ngôn ngữ khác nhau được quy định trong bảng 33. Các dấu đặc biệt được xem như chữ và được quy định trong bảng 3.4.

tcbv1 tcbv2

Bài viết liên quan

Hình chiếu trên bản vẽ cơ khí (ISO 128-34:2001)

thao_bvkt

[Bản vẽ cơ khí] Hộp giảm tốc trạm dẫn động băng tải

admin

[Bản vẽ cơ khí] Đồ gá tổng hợp 6

admin

Kết cấu hợp lý của chi tiết và cách biểu diễn chúng

admin

Trình bày bản vẽ theo đúng tiêu chuẩn

thao_bvkt

Yêu cầu chung về chữ viết (ISO 3098-0:2000) trên bản vẽ kỹ thuật

thao_bvkt

Leave a Comment