Image default
Bản vẽ cơ khí

Dấu và dấu phụ của chữ cái Latinh (ISO 3098-4:2000)

3.4.1.  Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung và các kích thước của các chữ, chữ số và dấu xem ISO 3098-0.

3.4.2.  Mẩu chữ

Các đặc trưng riêng hoặc tiêu biểu của các chữ cái phù hợp với các ngôn ngữ khác nhau được quy định trong bảng 33. Các dấu đặc biệt được xem như chữ và được quy định trong bảng 3.4.

tcbv1 tcbv2

Bài viết liên quan

[Bản vẽ cơ khí] Máy ủi – sơ đồ cấu tạo

admin

Các loại bulông chuyên dùng trong kỹ thuật

admin

Máy đào

admin

Thông số Kết cấu và chi tiết vòng phớt

admin

VẼ QUY ƯỚC LÒ XO

tu_vkt

Thể hiện ống lót côn xẻ rãnh trên bản vẽ

admin

Leave a Comment