Image default
Tiêu chuẩn

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

Ký hiệu bằng hình vẽ

Các mối nối được nhận dạng bằng các ký hiệu trình bày ở các hình từ 7.16 đến 7.19

Môi nôi dán

Cẫàc mối nối dán được nhận dạng bằng các ký hiệu ở các hình 7.16 và 7.17. Hình 1 trình bày ký hiệu một mối nối theo bề mặt.

Hình 7.16. Ký hiệu Hình 7.17. Ký hiệu Hình 7.18. Ký hiệu  Hình 7.19. Ký hiệu

mối nối theo bề mặt mối nối nghiêng  mối nối gấp     mối nối ép

Hình 7.17 Trình bày ký hiệu một mối nối nghiêng

Mô/EX nôi gấp

Hình 7.18 Trình bày ký hiệu một mối nối gấp

Mối nối ép

Hình 7.19 Trình bày ký hiệu một mối nối ép.

Chỉ dẫn mối nối trên bản vẽ

Các ký hiệu phải được vẽ bằng nét liền đậm (xem hình 7.20) có kèm theo các thông tin.

Khoảng cách giữa ký hiệu và đường ghi chú dẫn ít nhất phải bằng 2đẵ

Đường dẫn và đường ghi chú dẫn phải được vẽ bằng nét liền mảnhể

Đường dẫn phải kết thúc bằng một mũi tên (xem hình 7.20) và đường ghi chú dẫn có thể bắt đầu bằng một cái chạc (xem hình 7.21) để ghi các yêu cầu bổ sung (xem hình 7.22).

Hình 7.20. Ký hiệu vẽ Hình 7.21 Ệ Đường ghi chú Hình 7.22. Thông tin bổ sung cùng với đường ghi chú            dẫn có chạc     ở đường ghi chú dẫn

dẫn và đường dẫn

Ngoài ký hiệu, có thể thêm các chỉ dẫn sau đây ở đường ghi chú dẫn khi cần thiết:

các kích thước mặt cắt ngang của mối nối (chiều rộng và chiều cao), đường kính độc lập, chiều sâu độc lập.v.v.ẻ.) đặt ở bên trái ký hiệu;

z1

các đặc trưng khác, thí dụ tên gọi của vật liệu, đặt ở bên phải ký hiệu;

Các yêu cầu bổ sung của mối nối, đặt ở trong cái chạc (xem hình 7.22).

Các kích thước định vị mối nối phải được chỉ dẫn theo ISO 129-1.

Các quy ước cơ bản

Mối nối dán

Ký hiệu các mối nối dán mà không chỉ dẫn chất keo dán, xem các hình 7.23

và 7.24.

z2

Muốn chỉ dẫn mối nối dán liên tục quanh chu vi của một chi tiết thì phải thêm một vòng tròn tại giao điểm của đường dẫn và đường ghi chú dẫn (Xem hình 7.25).

Chỉ dẫn một mối nối dán giới hạn trong một diện tích bằng cách dùng nét gạch dài hai chấm mảnh (xem hình 7.26).

 

z3

Mối nôi gấp

Các mối nối gấp được trình bày theo các nguyên tắc chung.

z4

Mối nối ép

Nếu một mối nối ép được thực hiện bằng cách ép cơ khí ở nhiều chỗ, các kích thước xác định vị trí ép phải được trình bày trên hình biểu diễn của các chi tiết được nối (xem hình 7.27).

 

 z5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

CHỈ DẪN NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT BẰNG SẮT

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

BẢN VẼ ĐỔ THỦY TINH

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI Ốc VÒNG

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN CÁC MIỀN CỦA CÁC HÌNH CẮT VÀ HÌNH CHIẾU

phuong_bvkt

Leave a Comment