Image default
Tiêu chuẩn

DƯNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

Mối ghép then hoa răng chữ nhật được định tâm theo đường kính trong df đường kính ngoài D và mặt bên òề Khi định tâm theo đường kính trong trục then hoa được chế tạo theo phương án A và c, còn khi định tâm theo mặt bên thì dùng phương án B (H. PL.35).

nh6

Môi ghép then hoa có rỡng thân khai

nh7

Chủ thích: ưu tiên dùng dãy 1.

2. Cố gắng không dùng môđun m = 3,5

3. Muốn có các giá trị của m và z ứng với đường kính nhỏ hơn (tới 4) và lớn hơn (tới 500mm) có

Bài viết liên quan

Bản vẽ hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Chiểu rộng nét vẽ bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Phụ thuộc giữa kích thước và hình học

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Nghĩa của các thông số ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

phuong_bvkt

Chỉ dẫn dung sai trên bản vẽ của các chi tiết lắp ghép

phuong_bvkt

Leave a Comment