Image default
Tiêu chuẩn

DƯNG SAI VÀ LẮP GHÉP THEN HOA

Mối ghép then hoa răng chữ nhật được định tâm theo đường kính trong df đường kính ngoài D và mặt bên òề Khi định tâm theo đường kính trong trục then hoa được chế tạo theo phương án A và c, còn khi định tâm theo mặt bên thì dùng phương án B (H. PL.35).

nh6

Môi ghép then hoa có rỡng thân khai

nh7

Chủ thích: ưu tiên dùng dãy 1.

2. Cố gắng không dùng môđun m = 3,5

3. Muốn có các giá trị của m và z ứng với đường kính nhỏ hơn (tới 4) và lớn hơn (tới 500mm) có

Bài viết liên quan

CÔNG TRÌNH NHÀ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN BẰNG HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO ĐƯỜNG ỐNG

phuong_bvkt

Kết cấu hỢp lý của chi tiết và cách biểu dỉễn chúng

phuong_bvkt

Leave a Comment