Image default
Tiêu chuẩn

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

nh8 nh9 nh10

Tiêu chuẩn

về đdu và k5 tay quay cổ tiết diện là ‘hình vuông.

 

nh11 n12 nh13

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

Phương án định vị ổ lăn lên trục

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HÌNH THANG

phuong_bvkt

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Cách GHI KÍCH THƯỚC BÊN BẢN VẼ LẮP đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment