Image default
Tiêu chuẩn

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

nh8 nh9 nh10

Tiêu chuẩn

về đdu và k5 tay quay cổ tiết diện là ‘hình vuông.

 

nh11 n12 nh13

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CHỈ TIẾT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

CÔNG TRÌNH NHÀ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ

phuong_bvkt

Dung sai độ vuông góc của một trục đối với một mặt phẳng chuẩn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

phuong_bvkt

BẢN KÊ CỐT THÉP

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của KÍCH THƯỚC MẶT TựA ĐẾ LẮP BƯLÔNG

phuong_bvkt

Leave a Comment