Image default
Tiêu chuẩn

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

nh8 nh9 nh10

Tiêu chuẩn

về đdu và k5 tay quay cổ tiết diện là ‘hình vuông.

 

nh11 n12 nh13

Bài viết liên quan

Kết cấu hỢp lý của chi tiết và cách biểu dỉễn chúng

phuong_bvkt

CÁC LỚP PHỦ, Độ CỨNG BỀ MẶT, TÍNH CHẤT VẬT LIỆU

phuong_bvkt

Chỉ dẫn lượng dư gia công

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÍT MỮ CÔN VÀ CHÌM ĐẨU

phuong_bvkt

DUNG SAI – LẮP GHÉP – CÁCH CHỌN VÀ KỶ HIỆU THEO QUY ƯỚC

phuong_bvkt

Leave a Comment