Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của KÍCH THƯỚC MẶT TựA ĐẾ LẮP BƯLÔNG

dk1 dk2 dk3

Bài viết liên quan

Chiều sâu tôi lớp vỏ bánh răng khác nhau

phuong_bvkt

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

CÁCH GHI DUNG SAI HÌNH DÁNG VÀ VỊ TRÍ TRÊN BẢN VẼ

phuong_bvkt

Chuyển động của các khâu của cơ cấu

phuong_bvkt

NGUYÊN TẮC cơ BẢN VỀ GHI DUNG SAi

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment