Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN CÁC MIỀN CỦA CÁC HÌNH CẮT VÀ HÌNH CHIẾU

Các quy tắc

Các miền chính được làm rõ bằng các đường bao đậm, nếu như các nét cơ bản của bản vẽ đủ thể hiện rõ được các hình cắt hoặc các hình chiếu (xem hình 17.3).

nve6 nve7 nve8

Bài viết liên quan

KẾT CẤU ĐIỂN HÌNH VÀ THÔNG DỤNG CỦA BỘ PHẬN LẮP

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

Thể hiện cơ cấu điều khiển trên bản vẽ

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH CÔN

phuong_bvkt

Leave a Comment