Image default
Tiêu chuẩn

BIỂU DIỄN CÁC MIỀN CỦA CÁC HÌNH CẮT VÀ HÌNH CHIẾU

Các quy tắc

Các miền chính được làm rõ bằng các đường bao đậm, nếu như các nét cơ bản của bản vẽ đủ thể hiện rõ được các hình cắt hoặc các hình chiếu (xem hình 17.3).

nve6 nve7 nve8

Bài viết liên quan

Các chi tiết điển hình và viêu chuẩn trong MỐI GHÉP BẰNG REN

phuong_bvkt

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

phuong_bvkt

CHỈ DẪN NHIỆT LUYỆN CHI TIẾT BẰNG SẮT

phuong_bvkt

Định nghĩa các dung sai hình học

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

phuong_bvkt

Leave a Comment