Image default
Tiêu chuẩn

ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

Chuẩn và hộ thống chuẩn được sử dụng để thiết lập mối quan hệ hình học của các cấu tạo có liên quan. Chất lượng của các chuẩn và chuẩn thực mô phỏng phải phù hợp với các yêu cầu về chức năng.

 sq5 sq6

 

 

 

Bài viết liên quan

Cách xác định kích thước mối hàn

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của Đai Ốc cánh

phuong_bvkt

CÁCH GHI DUNG SAI HÌNH DÁNG VÀ VỊ TRÍ TRÊN BẢN VẼ

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

BẢN KÊ CỐT THÉP

phuong_bvkt

Phương pháp ghi kích thước cơ bản

phuong_bvkt

Leave a Comment