Image default
Tiêu chuẩn

ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

Chuẩn và hộ thống chuẩn được sử dụng để thiết lập mối quan hệ hình học của các cấu tạo có liên quan. Chất lượng của các chuẩn và chuẩn thực mô phỏng phải phù hợp với các yêu cầu về chức năng.

 sq5 sq6

 

 

 

Bài viết liên quan

Cách xác định kích thước mối hàn

phuong_bvkt

Chiểu rộng nét vẽ bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của VÒNG HÃM LÒ xo

phuong_bvkt

Leave a Comment