Image default
Tiêu chuẩn

ứng dụng của chuẩn trong thiết kế cơ khí

Chuẩn và hộ thống chuẩn được sử dụng để thiết lập mối quan hệ hình học của các cấu tạo có liên quan. Chất lượng của các chuẩn và chuẩn thực mô phỏng phải phù hợp với các yêu cầu về chức năng.

 sq5 sq6

 

 

 

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN LÒ XO

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

Khái niệm và các thông số cơ bản của ren

phuong_bvkt

CÁC PHÉP CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CÔNG TRÌNH

phuong_bvkt

Chỉ dẫn các kích thước đặc biệt

phuong_bvkt

Leave a Comment