Image default
Tiêu chuẩn

Chiểu rộng nét vẽ bản vẽ xây dựng

Thường sử dụng ba chiều rộng nét, mảnh, đậm và rất đậm, ở trên bản vẽ xây dựng (xem bảng 16.2)

Tỷ lệ giữa chiều rộng các nét là 1: 2: 4

Dùng một chiều rộng nét đặc biệt để biểu diễn và ghi chữ các ký hiệu bằng hình vẽ. Chiều rộng này ở trong khoảng giữa chiều rộng nét mảnh và chiều rộng nét đậm.

Bảng 16.2. Chiểu rộng nét vẽ

 

vm8

Phải chọn chiều rộng nét cho phù hợp với loại, cỡ, tỷ lệ của bản vẽ và các yêu cầu của bản vẽ vi phim và các phương pháp sao chụp khác.

 

Các loại nét vẽ

Thông thường dùng nét liền để vẽ đường chuẩn (Hình 16.1)

Hình 16.1

Khi cần rõ ràng, có thể vẽ đường chuẩn bằng nét gạch chấm (Hình 16ẳ2)

Hình 16.2

Phải chọn chiều rộng nét vẽ đường chuẩn theo thứ tự sau: mảnh, đậm và rất đậm.

Kết thúc của đường chuẩn

vm9

vm10

Các đường chuẩn, thí dụ đường chỉ giới và đường lưới môđun khi cần để dễ nhận biết phải kết thúc bằng một đường tròn nét mảnh vẽ ở một đầu hoặc ở cả hai đầu nét. (Hình 16.3).

Các ký hiệu bằng chữ số ở trên hình vẽ minh hoạ chỉ là thí dụ.

vm11

Khi chỉ dẫn các đường chuẩn bằng toạ độ thì không cần dùng đến các đường tròn kết thúc (xem hình 16.5).

Có thể chỉ dẫn đường chuẩn bằng ký hiệu chú dân ghi ở trong đường tròn như ở hình 16.4. Khi cần có thể đặt ký hiệu chú dẫn ở gần đường tròn.

 

Các toạ độ ghi ở hình vẽ minh hoạ là các thí dụ.

 

 

 

Đường chuẩn vẽ tuỳ ý

Các đường chuẩn vẽ tuỳ ý phải được vẽ bằng nét gạch chấm rất đậm kết thúc bằng đường tròn nét mảnh (Hình 16.6).

 

vm12

CÓ thể chỉ dẫn đường chuẩn bằng ký hiệu ghi ở trong đường tròn như ở hình 16.7 (các đường chuẩn vẽ tuỳ ý không phụ thuộc vào hệ thống đường chuẩn và chúng thường được dùng trong khi lắp đặt).

vm13

 

2/ Các đường chuẩn vẽ tuỳ ý dùng để chỉ các yêu cầu đặc biệt, thí dụ khi đường chuẩn được bố trí bởi người đo đạc được phép hoặc phương pháp đo được chấp nhận, phải được vẽ bằng nét gạch chấm rất đậm kết thúc bằng hình vuông đặt nghiêng, nét mảnh (Hình 16.8).

 

vm14

Đường chuẩn có thể được chỉ dẫn bằng ký hiệu ở trong hình vuông đặt nghiêng.

Đường lưới môđun

Các đường trong các lưới môđun hoặc nhiều môđun phải được vẽ bằng nét mảnh. Khi các lưới môđun với các khoảng cách nét khác nhau được đặt chồng lên nhau, có thể làm cho hình biểu diễn được rõ ràng bằng cách dùng nét mảnh cho khoảng cách nhỏ nhất, nét đậm cho khoảng cách lớn hơn kế tiếp yệy… như ở hình 16Ể9.

vm15

Bài viết liên quan

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

Chuẩn bộ phận khi thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

Trình bày kí hiệu Vít đúng tiêu chuẩn

phuong_bvkt

Thể hiện bơm chân không trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HỆ MÉT

phuong_bvkt

Leave a Comment