Image default
Tiêu chuẩn

Các chỉ dẫn bổ sung cho mối hàn

Có thể cần đến những chỉ dẫn bổ sung để quy định một số đặc trưng khác của mối hàn. Thí dụ:

Mối hàn chu V7

Khi thực hiện hàn quanh chu vi một chi tiết, ký hiệu là một đường tròn như chỉ dẫn ở hình 7. (9.

f1

Mối hàn ở công trường

Dùng một lá cờ để chỉ dãn mối hàn ở công trường, như ở hình 7.10

f2

Chỉ dẩn về quá trình hàn

Nếu cần, quá trình hàn được ghi ký hiệu bằng một con số viết giữa hai nhánh của một cái chạc ở đầu của đường ghi chú dẫn, như hình 7.11.

Sự tương ứng giữa các con số và quá trình hàn được cho trong ISO 4063.

 

f3

Dãy thông tin ở đuôi dấu trích dẫn

Có thể thêm các thông tin vê mối nối và các kích thước bằng cách ghi vào phần đuôi theo thứ tự sau:

Quá trình;

Mức độ chấp nhận;

Vị trí làm việc;

“Vật liệu lấp đầy.

Các thông tin được phân cách nhau bởi dấu /.

Ngoài ra có thể ghi một trích dẫn ở phần đuôi khép kín dành cho chỉ dẫn riêng (thí dụ tờ thủ tục), xem hình 7.12.

Thí díẾí.ế Mối hàn giáp chữ V một phía có hàn độm ở phía sau (xem hình 7.13), hàn hồ quang bằng tay (trích dẫn số 111 theo ISO 4063), mức độ chấp nhận theo ISO 5817, vị trí phẳng PA theo ISO 6947, que hàn có phủ ISO 2560-E 51 2 RR 22ề

Các thí dụ áp dụng mối hàn lăn và hàn điểm

Trong các trường hợp hàn lăn và hàn điểm, các mối hàn được thực hiện ở mặt tiếp giáp của hai chi tiết đặt chồng lên nhau hoặc bằng cách làm chảy xuyên qua một trong hai chi tiết (xem các hình 7.14 và 7.15).

f4f5

 

 

 

Bảng 7.6. Thí dụ sử dụng ký hiệu cơ bản

f6f7f8 f9f10 f11f12 f13f14 f15f16 f17f18 f19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/70/1/ /ty ịlịB ụoẹo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LS\

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Làm tăng cứng bề mặt

phuong_bvkt

Sơ đồ khối với thông tin cơ bản và bổ sung

phuong_bvkt

Quan hệ và kích thước của các ký hiệu

phuong_bvkt

Nguyên tắc vật liệu tối đa trong thiết kế cơ khí

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TổNG QUÁT VÒNG BÍT

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CÁC LỖ TÂM

phuong_bvkt

Leave a Comment