Image default
Tiêu chuẩn

Thông số tiêu chuẩn của Vít định vị, vòng kẹp và cốc định vị

dy1 dy2 dy3 dy4 dy5 dy6 dy7 dy8 dy9

Bài viết liên quan

CÁCH GHI DUNG SAI HÌNH DÁNG VÀ VỊ TRÍ TRÊN BẢN VẼ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của BULÔNG TINH ĐẦU SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Ký hiệu trang bị, máy móc và hệ thống đường ống

phuong_bvkt

GHI KÍCH THƯỚC VÀ DUNG SAI PHẦN TỬ CÔN

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

Chỉ dẫn giới hạn trên bản vẽ kỹ thuật

phuong_bvkt

Leave a Comment