Image default
Tiêu chuẩn

Ý nghĩa và trình bày thông số lò xo

Đại cương

Thông số được trình bày bao gồm:

Biểu diễn đồ hoạ, thông tin về hoạt động và hình dạng đầu lò xo;

Thông số về thiết kế và chế tạo.

Biểu diễn thông sô về hoạt động của lò xo và chỉ dẩn hình dạng của đẩu lò xo

Biểu diễn bằng hình vẽ của lò xo theo ISO 2162-1

Thông số về hoạt động của lò xo thường được chỉ dẫn bằng đồ thị (hoặc graph) độ võng của tải trọng trung bình thể hiện điều kiện cần thiết chiếm ưu thế để thực hiện chức năng của lò xo với nhau theo một số điều kiện bổ sung.

Hình dạng đầu lò xo được chỉ ra trong bảng 8.9.

Danh mục thông sô kỹ thuật

Danh mục thông số kỹ thuật được trình bày bao gồm tất cả thông tin cần thiết để chế tạo lò xo. Cần quy định khả năng thích nghi của lò xo theo các yêu cầu chế tạo.

Trong trường hợp riêng, khi lò xo làm việc trên một thanh có bán kính trong nhỏ nhất của cuộn đã định, và khi lò xo làm việc trong một ống có bán kính ngoài lớn nhất của cuộn đã định.

Bảng 8.9. Hình dạng đẩu lò xo

h11 h12

 

 

 

Bài viết liên quan

KÝ HIỆU DUNG SAI HÌNH HỌC

phuong_bvkt

Truyền động bàng đai, xích

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN HÌNH THANG

phuong_bvkt

THÔNG SỐ CỦA LÒ XO NÉN XOẮN ỐC TRỤ

phuong_bvkt

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

Các thành phần của kích thước trong bản vẽ cơ khí

phuong_bvkt

Leave a Comment