Image default
Tiêu chuẩn

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

ng8 ng9 ng10

Bảng PL-45: ổ ĐŨA TRỤ NGẮN ĐỠ NGẮN, HƯỚNG TẦM (THEO GOST 8328-75)

ng11 ng12 ng13

Bài viết liên quan

BẢNG KÊ PHẦN TỬ trên bản vẽ lắp

phuong_bvkt

Các thí dụ về chi tiết được thấm cácbon

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của REN ỐNG HÌNH TRỤ

phuong_bvkt

BẢN KÊ CỐT THÉP

phuong_bvkt

Mối quan hệ giữa đường có mũi tên và mối nối

phuong_bvkt

Các loại REN tiêu chuẩn và thông dụng

phuong_bvkt

Leave a Comment