Image default
Tiêu chuẩn

Cách thể hiện ổ bi đỡ hướng tâm, lòng cầu một dãy

ng8 ng9 ng10

Bảng PL-45: ổ ĐŨA TRỤ NGẮN ĐỠ NGẮN, HƯỚNG TẦM (THEO GOST 8328-75)

ng11 ng12 ng13

Bài viết liên quan

QUY TẮC CHUNG VỀ LẬP BÀN VẼ SẢN XUẤT CHO CẤU KIỆN CHẾ TẠO SẴN

phuong_bvkt

Khâu và các thành phẩn của khâu

phuong_bvkt

Truyền động bàng đai, xích

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BÁN NGUYỆT

phuong_bvkt

Sơ đổ hệ thống đường ống và dụng cụ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của THEN BẰNG

phuong_bvkt

Leave a Comment