Image default
Tiêu chuẩn

Định nghĩa các dung sai hình học

Điều khoản này cung cấp giải thích dựa trên các thí dụ về các dung sai hình học khác nhua và các miền dung sai của Chúng. Các minh hoạ kèm theo chỉ trình bày các sai lệch liên quan đến định nghĩa đang xem xét. (Xem bảng 13.3).

 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-BVKThu;ịl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Kích thước cơ bản (mặt cắt) mối ghép TRỤC & Lổ then hoa có proflle chữ nhật

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐAI ỐC TINH SÁU CẠNH

phuong_bvkt

Chỉ dẫn chuẩn và hệ thống chuẩn

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

phuong_bvkt

Cách ghi kí hiệu ổ bi chặn dọc trục, một dãy

phuong_bvkt

Các chi tiết tránh tháo lỏng trong mối ghép REN

phuong_bvkt

Leave a Comment