Image default
Tiêu chuẩn

Định nghĩa các dung sai hình học

Điều khoản này cung cấp giải thích dựa trên các thí dụ về các dung sai hình học khác nhua và các miền dung sai của Chúng. Các minh hoạ kèm theo chỉ trình bày các sai lệch liên quan đến định nghĩa đang xem xét. (Xem bảng 13.3).

 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-BVKThu;ịl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Xử lý nhiệt đối với bánh răng

phuong_bvkt

CÔNG TRÌNH NHÀ VÀ CÁC BỘ PHẬN CỦA CÔNG TRÌNH NHÀ

phuong_bvkt

Kí hiệu biến đổi năng lượng trên bản vẽ

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của PHẦN cưốỉ BƯLỔNG VÍT VÀ VÍT CẤY

phuong_bvkt

Chiều sâu tôi lớp vỏ bánh răng khác nhau

phuong_bvkt

Thông số tiêu chuẩn của ĐỆM CHẶN ĐẨU TRỤC

phuong_bvkt

Leave a Comment