Image default
Tiêu chuẩn

Định nghĩa các dung sai hình học

Điều khoản này cung cấp giải thích dựa trên các thí dụ về các dung sai hình học khác nhua và các miền dung sai của Chúng. Các minh hoạ kèm theo chỉ trình bày các sai lệch liên quan đến định nghĩa đang xem xét. (Xem bảng 13.3).

 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-BVKThu;ịl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Cách trình bày và ghi khung tên bản vẽ

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN TỔNG QUÁT Ổ LĂN

phuong_bvkt

BẢN VẼ LẮP RÁP CÁC CẤU KIỆN CHẾ TẠO SÀN

phuong_bvkt

CÁC MỐI NỐI BẰNG DÁN, GẤP VÀ ÉP

phuong_bvkt

DUNG SAI HÌNH HỌC, HƯỚNG, VỊ TRÍ VÀ ĐỘ ĐẢO

phuong_bvkt

BIỂU DIỄN ĐƠN GIẢN CỐT THÉP BÊ TÔNG

phuong_bvkt

Leave a Comment