Image default
Tiêu chuẩn

Định nghĩa các dung sai hình học

Điều khoản này cung cấp giải thích dựa trên các thí dụ về các dung sai hình học khác nhua và các miền dung sai của Chúng. Các minh hoạ kèm theo chỉ trình bày các sai lệch liên quan đến định nghĩa đang xem xét. (Xem bảng 13.3).

 aq1 aq2 aq3 aq4 aq5 aq6 aq7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-BVKThu;ịl

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan

CÁC KHU Vực Bố TRÍ HÌNH VẼ VÀ CHÚ THÍCH bản vẽ xây dựng

phuong_bvkt

Van và phụ tùng

phuong_bvkt

Chiều sâu làm tăng cứng bề mặt thay đổi

phuong_bvkt

Thiết bị gom (ngưng) hệ thống thủy lực

phuong_bvkt

Tôi lớp vỏ

phuong_bvkt

Thể hiện cây cối trên bản vẽ

phuong_bvkt

Leave a Comment